KLANTEN REACTIES

Op 20 september jl. heeft ROL&CO de jaarlijkse studiedag van stichting Primair Onderwijs Groesbeek, op prikkelende wijze geopend. Het thema van de dag was ‘GEDRAG’.
Ruim 100 leerkrachten werden in de dilemmaquiz geconfronteerd met hun eigen gedrag en dat van leerlingen en ouders. De casussen waren zeer herkenbaar waardoor er een hoge mate van betrokkenheid bij de mensen ontstond. Een deskundige jury, bestaande uit drie collega’s verhoogden het competitiegevoel bij de leerkrachten en dit zorgde weer voor een levendige en zeker enthousiaste deelname van de hele groep. Meer dan honderd leerkrachten in beweging en in gesprek. Een uitnodigende start van de dag waarin wij de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht met betrekking tot ‘lastig’ gedrag verder hebben verkend.
— Henriët Rosman, bestuurder SPOG
We hebben onze film première gehad! Zonder rode loper en champagne, we hebben het hele traject als zeer energiek en inspirerend ervaren, vanaf de eerste hersenspinsels naar ons eerste gesprek tot aan het eindresultaat.
Wij hadden het idee, jullie de kennis en ervaring om het tot een mooi eindproduct te maken. Vooral de filmdag was een echte teambuildingsdag. Met onze eigen mensen en collega’s uit andere teams deden we de catering, licht, geluid en het sjouwwerk. Andere collega’s kwamen met hun eigen werk-drone en een huis van een collega werd ter beschikking gesteld. Echt een super dag met een professioneel eindresultaat.
Het hele project stond in het kader van hoe wij onze dienstverlening naar onze inwoner zien. En dat is mooi in het filmpje tot uitdrukking gebracht.
Jan en Rolf, bedankt voor jullie bijdrage en motivatie.
— Team Heffingen en WOZ gemeente Lelystad
Rol&Co, goed bezig! Zoals altijd weer enorm tevreden collega’s. Jullie weten iedere keer weer een veilige setting te creëren waarin ruimte is voor verdieping en reflectie in een saus van humor en ontspanning. Zeg maar het ideale recept.
— Gerda Gorter. Afdelingsdirecteur Kentalis Arnhem
Rolenco heeft samen met GITP een dag opgezet en begeleid voor de zeggenschap en medezeggenschap van een grote zorgorganisatie. Het thema was “maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO). De gedegen voorbereiding door Jan en Rolf en de samenwerking met GITP was bijzonder constructief. Samen hebben we een prachtig programma neergezet waarin quotes die de deelnemers ’s ochtends verzamelden, ’s middags onder leiding van Jan en Rolf werden omgezet in korte commercials. Uiteindelijk maken deze filmpjes het thema MVO voor alle medewerkers levend. Wij kregen reacties terug zoals “wat een leuke vorm!”, “elkaar leren kennen, leren van elkaars kwaliteiten, je eigen kwaliteiten laten zien, samenwerken, elkaar accepteren en respecteren” en “zag er enorm tegen op, maar bleek achteraf ontzettend leuk te doen”.
— Heleen Hoogeveen Consultant Participatie & Organisatie, GITP

Rol&Co maakte 5 korte films over de komende training OlyONE voor medewerkers Olympus.

Feedback van alle toekomstige gebruikers van OlyONE: wat ontzettend goed dat jullie dit proces begeleiden met die mooie films. Er is herkenning, erkenning dat bepaalde sentimenten uit de film (onzekerheid, euforie, negativiteit, etc.) ook op hun weg (kunnen) komen tijdens de overgang naar OlyONE. Schot in de roos en:
Job well done dus heren....!
— Gerrit Bouw Business Unit Manager Medical Systems Flexible at Olympus Nederland B.V.

KNMI Nationale Wetenschaps Agenda bijeenkomst.

De scènes door Rol&Co waren grappig en hadden inhoud. Precies wat we wilden. We herkenden tussen het lachen door onze boodschap, en leerden nog wat nieuws ook.
— prof.dr. Gerard van der Steenhoven directeur KNMI

Olympus. Kick Off voor de sales afdeling van een nieuw CRM systeem.

De kick-off is goed verlopen na jullie fantastische aftrap. De workshops zijn als positief ervaren en de algehele stemming was goed. Jullie bijdrage is cruciaal geweest horen wij uit de verhalen, het is nodig geweest om het normaliter saaie verhaal over een software programma in het kader te plaatsen van het sales proces.
Dit kwam er goed uit zei men.
— Gerrit Bouw Business Unit Manager Medical Systems Flexible at Olympus Nederland B.V.

Rotsoord, speciaal onderwijs. Studiedag voor het onderwijzend personeel.

De samenwerking met Rol&Co heeft ons een prachtig gespreksmodel op geleverd. Mede dankzij de input van Jan en Rolf is het een helder model geworden. Ook het dagvoorzitterschap was een belevenis. Met hun lichte touch is het hele team weer een stap verder en is er ook gelachen op de studiedag. Dank voor de fijne samenwerking. We hebben ons ontzorgd gevoeld en hebben er een prachtige studiedag aan over gehouden met een krachtig eindproduct.
— Els Schrama Afdelingsdirecteur

Koninklijke Kentalis. Dagvoorzitterschap voor 2600 mensen. Workshops over ethiek in zorg en onderwijs.

Het was een zeer geslaagde dag mede dankzij jullie bijdrage. Niet alleen op het podium maar ook tijdens de workshops. Vanuit de deelnemers horen wij alleen maar positieve verhalen.
— Henk Bakker en Paul van der Wijk, Raad van bestuur Kentalis.

SPF Beheer. Ontwerp van de inhoud voor een feestelijke studiedag voor 280 medewerkers van SPF Beheer in de Efteling. Het thema van de dag was de kracht en de uitdagingen van hun bedrijfscultuur.

Jan en Rolf van Rol&Co zijn goed in staat om op een snelle manier de organisatie te doorgronden door de juiste vragen te stellen en om goed door te vragen. Vervolgens weten zij op gepaste wijze een spiegel voor te houden en de organisatie inzicht te geven in hun eigen gedrag. Dit doen zij door medewerkers er bij te betrekken en hen een rol te geven in het proces. Hierdoor ontstaat een goede interactie waardoor er beweging en begrip ontstaat binnen de medewerkers. Ze weten daarmee een serieuze boodschap luchtig over te brengen waarbij er niks verloren gaat aan de inhoud. Daarnaast is er ook voldoende humor in het programma waardoor het ook voor voldoende fun zorgt.
Al met al twee toppers die snappen wat nodig is en meedenken!
Het was een genot om met ze te werken!!
— Kim Roos, Manager HRM SPF Beheer.

Vodafone. Ontwerp kwartaalbijeenkomst Klantenservice

Vodafone staat aan de vooravond van een vervanging van alle service systemen waarbij 1.000 medewerkers van onze Klantenservice in de komende 6 maanden betrokken gaan worden. Om de bewustwording hiervan te vergroten en ook de medewerkers voor te bereiden op de problemen die kunnen ontstaan (vastlopende systemen etc) heeft Rol&Co in 6 sessies een act neergezet van ruim een uur. In dit Vodafone specifieke dilemna game werd op een zeer professionele, impactvolle en tegelijkertijd ook uitermate vermakelijke wijze de medewerkers betrokken bij deze grote operatie. Alle sessies verliepen boven verwachting, waren zeer interactief en hebben een grote positieve energie injectie aan onze medewerkers.
— Harry Odenhoven Directeur Commercial Operations Vodafone

Gemeente Purmerend. Informatiebijeenkomst over het Nieuwe Werken.

De prikkelmiddag is mede dankzij Jan en Rolf een succes geworden. Vooraf was het doel om de deelnemers bewust te maken hoe moeilijk gedragsverandering is, en de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden te inspireren om er nu alvast mee te beginnen.
— Luuk de Boer Projectleider Het Nieuwe Werken Purmerend

Kentalis trajectbegeleiders. Training zakelijke gespreksvoering.

Mijns inziens zijn de trainingsochtenden op de diverse locaties prima verlopen en zeer zinvol geweest. Juist het concreet oefenen in rollenspellen geeft veel inzicht in eigen handelen en verbeterpunten. Van verschillende collega’s heb ik dat ook terug gehoord. De samenwerking heb ik zeker als prettig ervaren.
— Hanneke Buurman. GZ Psycholoog/lid CvO Kentalis Onderwijs Zwolle